Кангнам төвийн танилцуулга

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Мэндчилгээ

홈 아이콘 > Кангнам төвийн танилцуулга > Мэндчилгээ

인사말

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төв нь хэзээд үйлчлүүлэгчийнхээ дэргэд хамтдаа байж эрүүл, чийрэг амьдралын тань хамтрагч нь болно.

Кангнамын санхүүгийн төвийн 38, 39, 40 дүгээр давхарт байрладаг Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн систем бүхий Кангнам төв нь Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн профессор эмч нарын итгэл төгс үзлэгийн чадвар болон өндөр нарийвчлалтай анагаах ухааны тоног төхөөрөмж, насан туршийн хариуцлагатай тэмдэглэгээ бүхий нэгдсэн хяналт, тав тухтай байгууламж зэргээрээ дамжуулан нэг шат тэргүүлсэн тодорхой бөгөөд анхан шатанд нь илрүүлэхийн тулд хийдэг эрүүл мэндийн шинжилгээний систем мөн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх программыг эрхлэн явуулдаг.

Ялангуяа шинэлэг ухагдахуун бүхий нэгдсэн бөгөөд тухайн үйлчлүүлэгчид өөрт нь тохирсон эрүүл мэндийн хяналтаар дамжуулан үйлчлүүлэгч хүн тус бүрт тусгайлан тааруулсан бусдаас ялгагдах хөтөлбөрөөр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах төдийгүй сайжруулахад хувь нэмрээ оруулан эрүүл чийрэг урт удаан наслахад бүхий л профессор эмч нар маань хүчин зүтгэнэ.

Тав тухтай орчинд эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулж сэтгэл ханамжтай үйлчилгээгээр үйлчлэх болно.

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн систем бүхий Кангнам төв

President Kyung-Woo PARK