Ашиглах заавар

Brochure Download


Reservation(Tel.)
 • +82-2-2112-5500 (kor.)
 • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Бичиг баримт гаргах заавар

홈 아이콘 > Ашиглах заавар > Бичиг баримт гаргах заавар

Бичиг баримт гаргах заавар

Гаргах дараалал

 • Эрүүл мэндиийн үзлэг шинжилгээ хийлгэсэн хүмүүст эмнэлгийн бүртгэдийн хуулбараар олголгүй эрүүд мэндийн оношилгооны дүн тайлангаар гаргаж өгнө.
 • Кангнам төвд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийлгэсний дараа амбулаторын үзлэг болон эмчилгээ хийлгэсэн хүний(бамбай булчирхайн зүүн шинжилгээ Хөхний эдийн шинжилгээ, бүдүүн гэдэсний polyp авах мэс ажиллагаа гэм мэт) хувьд эмнэлгийн бүртгэлийг хуулбарлан авах боломжтой.
 • Үзлэгийн лавлагаа болон оношлогооны бичиг хэрэгтэй тохиолдолд хариуцсан эмч бичих шаардлагатай учраас Тухай өдөртөө хүсэлт гаргах юм уу эсвэл устаар эхлээд хүсэлт гаргах болон цаг авсны дараа ирнэ үү.
 • Эмнэлгийн албаны бичиг баримт нь англиар үйлдэгдэнэ.
Эмнэлгийн бүртгэлийн хуулбар
Утас болон биеэр
ирж хүсэлт гаргах
Шаардлагатай бичиг
баримт хураалгах
Эмнэлгийн бүртгэлийн
хуулбар гаргуулах
хүсэлт бөглөх
Хураамж төлөх Гаргуулж авах
Үзлэгийн лавлагаа болон оношилгооны бичиг, эмчийн магадлагаа
Утас болон биеэр
ирж хүсэлт гаргах
Хариуцсан эмчээс
эмчилгээний цаг авах
Шаардлагатай бичиг
баримт хураалгах
Хураамж төлөх Гаргуулж авах
Дүрс бичлэгийн материал(CDгаргуулах)
Утас болон биеэр
ирж хүсэлт гаргах
Шаардлагатай бичиг
баримт хураалгах
Хураамж төлөх Гаргуулж авах

Гаргаж өгөх боломжтой бичиг баримт болон хураамж

Төрөл Авах хураамж
Үзлэгийн лавлагаа Үнэ төлбөргүй
Оношилгоо Солонгос хэл дээр 15.000/Англи хэл дээр 20.000вөн
Эмчийн магадлагаа Солонгос хэл дээр 10.000
Эмнэлгийн бүртгэлийн хуулбар Үзлэгийн бүртгэл

Нийт 5-аас доош хуудас бол 5.000вөн

1хуудас нь 100 вөн

Мэс заслын бүртгэл
шинжилгээний хариу
CDгаргуулах (Дүрс бичлэгийн материал) ширхэг нь 10.000вөн

Шаардлагатай бичиг баримт

Хүсэлт гаргагч Шаардлагатай бичиг баримт
Өвчтөн өөрөө Зурагтай биеийн байцаалт(иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гадаад паспорт гэх мэт)
Өвчтөний биеийн байцаалтын хуулбар
 • Өвчтөний товлосон төлөөлөгч
 • Хүсэлт гаргагчын биеиын байцаалт болон биеиын байцаалтын хуулбар
 • Өвчтөн өөрөө зурсан гарын үсэгтэй зөвшөөрлийн бичиг
 • Өвчтөн өөрөө зурсан гарын үсэгтэй итгэмжлэл

  (Гэхдээ өвчтөн 14-өөс доош насны насанд хүрээгүй тохиолдолд өвчтөний эцэг эх бөглөх бөгөөд гэр бүлий хамаарлын лавлагаа болон иргэний бүртгэлийн хүснэгтийн эх хувь зэргийн хавсаргана)

Үлэгийн бүртгэлийг үзэх болон хуулбар гаргуулах итгэмжлэхийн маягт 아래아한글татаж авах MS워드татаж авах
Үлэгийн бүртгэлийг үзэх болон хуулбар гаргуулах зөвшөөрлийн маягт 아래아한글татаж авах MS워드татаж авах

Утсаар хүсэлт гаргах болон лавлах

 • Утсаар хүсэлт гаргах болон лавлах дугаар : +82-2-2112-5503, +82-2-2112-5555
 • Эмнэлгийн бүртгэл болон дүнгийн хуудсыг дахин гаргуулах, дурс бичлэгийн материалын хувьд ирэхээсээ өмнө утсаар яривал хүллээх цагаа хэмнэх боломжтой.

Олгох цаг болон газар

 • Олгох цаг: Ажлын өдөр үдээс өмнө 8цагаас-орой 5цаг
 • Олгох газар: 39давхар Дүнгийн зөвлөгөө өгөх өрөө болон Насан туршын эрүүл мэндийн клиник