Ашиглах заавар

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Ирэх зам

홈 아이콘 > Ашиглах заавар > Ирэх зам

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төв нь метроны 2 дугаар шугамны Ёгсам буудлын 2 дугаар гарцтай холбогдсон.
Кангнам санхүүгийн төвийн 38, 39 дүгээр давхарт байрлаж байна.

 

  • Гудамжны хаяг : 135-984 Сөүл хот Кангнам дүүрэг ТэХэран гудамж 152 (Ёгсам хороолол, Кангнам санхүүгийн төв 38-40 давхарууд)
  • Шуудангийн хаяг : 135-984 Сөүл хот Кангнам дүүрэг Ёгсам хороолол 737 Кангнам санхүүгийн төв 38-40 давхар