Ашиглах заавар

Brochure Download


Reservation(Tel.)
 • +82-2-2112-5500 (kor.)
 • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Машин зогсоолын танилцуулга

홈 아이콘 > Ашиглах заавар > Машин зогсоолын танилцуулга

Үйлчлүүлэгчид зориулсан авто зогсоол нь Кангнам санхүүгийн төвийн хойд хаалгаар ороход байгаа.(газар доошоо 2, 3 давхарыг ашиглах)
Машинаа гаргахаасаа өмнө газар дор байрлаж буй хүнгүй автомат системтэй тооцооны төхөөрөмжинд зогсоолын тооцоогоо хийнэ үү.

Авто зогсоолын байрлал • зориулалтын лифтний авто зогсоол дахь байрлал

주차장위치

 • Үйлчлүүлэгчид зориулагдсан авто зогсоол : газар доошоо 2 давхар, 3 давхар
 • Лифт ашиглах
  • Газар дээр 1, 2 давхар лифт (1-16 давхарт зориулагдсан, 17-30 давхарт зориулагдсан танхим)
   Коридорт байрлах авто зогсоолын зориулалтын лифт ашиглах

Автомат авто зогсоолын төлбөр тооцоолох хэсэг

무인 주차요금 정산기

 • Байрлал : Газар доошоо байрлах авто зогсоолын лифтний хажууд
 • Ашиглах зааварчилгаа
  • Машинаа авто зогсоол руу оруулахад авсан тасалбарыг төлбөр тооцоолох машинд хийнэ үү.
  • Кангнам төвд эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэсний дараагаар олгосон төлбөрөөс чөлөөлсөн эрхийн бичгийг оруулна уу.
  • Машинаа авто зогсоол руу оруулахад авсан тасалбараа дахин аваарай
  • Машинаа гаргах үед тасалбарыг автомат зогсоолын тооцооны хэсэгт оруулаарай.

Үйлчлүүлэгчид зориулагдсан авто зогсоолын ажиллах цаг

Давхар тус бүр гариг орсон машин гарсан машин
онгойх хаах онгойх хаах
B2-B3 ажлын өдрүүд 06:00 23:00 06:00 23:00
бямба гариг
олон нийтийн амралтын өдөр
B2-B3 ажлын өдрүүд 06:00 23:00 06:00 нээлттэй
бямба гариг
олон нийтийн амралтын өдөр
 • Олон нийтийн амралтын өдөр орж гарч буй машин нь бүрэн эрхтэй машин болон барилгын эзний зөвшөөрөл бүхий машинд л хамаарагдана.
 • Яаралтай нөхцөл байдал түүнчлэн яалт ч үгүй шалтгааны улмаас урьдчилан зааварчилгаагүйгээр өөрчлөлт орох боломжтой.

Авто зогсоолын төлбөр

Цагийн автозогсоолын танилцуулга (B5F~B3F авто зогсоол)

Авто зогсоолын төлбөр Мэдээлэл

Үндсэн цаг(30 минут)  3,000 вон

10 минут нэмэгдэх бүрт   1,000вон

15 минутын дотор машинаа эргүүлэн гарах тохиолдолд үнэгүй