Ашиглах заавар

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Утасны дугаарын танилцуулга

홈 아이콘 > Ашиглах заавар > Утасны дугаарын танилцуулга

Утасны дугаарын танилцуулга

төлөөлөх утас +82-2-2112-5500(Солонгос хэл)
+82-2-2112-5503(олон улсын хэлээр)
Факс +82-2-2112-5554
Шинжилгээний хариуны
талаар зөвөлгөө
+82-2-2112-5601 өөрийн биеэр ирж
зөвөлгөө авах
+82-2-2112-5746

Зөвөлгөө өгөх болон захиалга өгөх

Эрүүл мэндийн шинжилгээний мэргэшсэн эрүүл мэнд төлөвлөгчтэй зөвлөлдөнө үү.

Өөрийн биеэр ирж
зөвөлгөө авах
Өөрийн биеэр ирж зөвөлгөө авах цагаа урьдчилан захиалбал хүлээлтгүйгээр зөвөлгөө авах боломжтой.
Утас : 02-2112-5500
Өөрийн биеэр ирж
захиалга өгөх
Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн систем бүхий Кангнам төв 38 давхар
Ажлын өдөр үдээс
өмнө 8 цаг – үдээс хойш 4 цаг
Утсаар захиалга
өгөх
Утас. +82-2-2112-5500 (Солонгос хэл) +82-2-2112-5503 (олон улсын хэл дээр)
Факс.+82-2-2112-5554
Ажлын өдөр үдээс өмнө 8 цаг – үдээс хойш 4 цаг
Интернетээр
захиалга өгөх
Интернет хайлтын цонхон дээр Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төв гэж оруулаад цахим хуудсанд нэвтрэх