Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

Үндсэн программ

홈 아이콘 > Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник > эрүүл мэндийн оношлогооны программ > Үндсэн программ

Эрүүл мэндийн системе-Кангнам төвийн эрүүл мэндийн оношлогоо програмын зааварчилгаа (Эрэгтэй)

програм нас үнэ(ам.доллар) шинжилгээний нэр төрөл 
ерөнхий Насны онцлогоос шалтгаалан илэрдэг ихэнх  өвчний урьчилан сэргийлэх шинжилгээнээс бүрдсэн програм ерөнхий нэгдсэн нэр төрөл=A Ерөнхий үзлэг, эмчилгээ зөвөлгөө, биеийн таргалалт, цусны даралт, нүдний шинжилгээ (нүдний хараа, нүдний
даралт), шүдний үзлэг оношлогоо, ахуйн хүнсний хэрэглээний дүгнэлт, гэдэс хэвлийн ЭХО, зүрхний бичлэг,
уушгины үйл ажиллагааны шинжилгээ, цээжний рентген 
Цусны шинжилгээ(шээсний хүчил, элэгний үйлажиллагаа, цус багадалт, бөөрний үйл ажиллагаа, цусны эргэлт,
цус бүлэгнэл, сахарын шижин өвчин, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, халдварт гепатитын шинжилгээ )
А халдварт элэгний гепатит (49 наснаас доош), элэгний халдварт гепатит (В, С төрлийн)% шээс, өтгөн (цагаан
хорхой, цус гадагшлал) 
ерөнхий  15-19 739 A+  Урьдчилан сэргийлэх тарилга, улаан эсэргэнэ (Ig,G), салхин цэцэг, шүдний рентген зураг,  Д витамин
20-34 889
(үдээш хойш 830)
A+  Унтаа байдал дахь ходоодны дуран, хеликобактерийн цус, хавдрын шинж тэмдэг (нойр булчирхай, элэгний
хавдар, бүдүүн гэдэсний хавдар)
≥35 A+   Унтаа байдал дахь ходоодны дуран, хеликобактерийн цус, хавдрын шинж тэмдэг (нойр булчирхай, элэгний
хавдар, бүдүүн гэдэсний хавдар) нүдний доод суурь хэсгийн шинжилгээ,
* 50 дээш нас : сонсгол

Эрүүл мэндийн систем- Кангнам эрүүл мэндийн оношлогоо програмын нэмэлт шинжилгээний зааварчилгаа

Ангилал Шинжилгээний
нэр төрөл
Төлбөр
(доллар)
Шинжилгээний тайлбар
дуран
шинжилгээ
шулуун гэдэсний дуран
(цуснөжрөлтийн шинжилгээ хамрагдсан)
95 Дурангийн үзлэгээр анус болон S хэлбэрт бүдүүн гэдэсний дээд хэсгийг дурангын аргаар монитор дээр 
бодитоор ажиглаж гаж нөлөө бүхий зүйл (өмгөн,хавдар)байгаа эсэхийг оношлох шинжилгээ юм. Цусны
нөжрөлтийн шинжилгээг бас давхар хамрана.
унтаа байдлын бүдүүн гэдэсний дуран
(цус нөжрөлтийн шинжилгээ хамарсан)
381 Дурангийн үзлэгээр бүдүүн гэдсийг нийтэд нь дурангаар бодитоор ажиглаж гаж нөлөө бүхий зүйл(өмөн,
хавдар) байгаа эсэхийг шалгах шинжилгээ юм. Цусны нөжрөлтий шинжилгээ бас давхар хамрана.
чих хамар хоолойн дуран 96 Дурангийн аргаар чих хамар хоолойд ямар нэгэн гаж нөлөө бүхий өвчин эмгэг байгаа эсэхийг оношлох
шинжилгээ
хөдөлгөөнт дасгалын доорхи
зүрхний бичлэг
95 Гүйлтийн тавцан дээр 10 минут гүйнгээ зүрхний өөрчлөлтийг шалгах зүрхний үйл ажиллагааг шалгах
шинжилгээ юм. (Зүрхний булчингийн агшилт, бусад хавсарсан өвчнийг оношлох арга юм)