Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

Нарийвчилсан

홈 아이콘 > Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник > эрүүл мэндийн оношлогооны программ > Нарийвчилсан

INT Дээд зэргийн

INT Дээд зэрэг, суурь

  • Суурь хөтөлбөр + премиум зөвлөгөө, шүдний үзлэг/рентген оношлогоо, бамбай булчирхайн эхо, аудиометр-сонсгол, цусны шинжилгээ(ревматоид, харшил, гиперлипидеми, цусан дахь pepsinogen-н хэмжээ, Д витамин, цусны бүлэгнэл), шээсний шинжилгээ(цитологи, котинин, микроалбумин), зүрх судас(ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, зүрхний эхо, артерийн судасны хатуурал, гүрээний тараагуур судасны эхо), амьсгалын замын эрхтэн тогтолцоо{Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, чих хамар хоолойн дуран шинжилгээ}, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо(хэвлий аарцагны CT, Мэдээгүйжүүлэгчтэй бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ, элэгний хатуурал, элэгний хатуурал), тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судасны шинжилгээ багтана)

INT Дээд зэрэглэлийн үндсэн тестийн зүйлүүд
INT Дээд зэрэглэлийн хөтөлбөрт багтсан болно

Эрэгтэй хөтөлбөр

Хөтөлбөр Хамрагдах нас Эмэгтэй(USD) Туршилтын зүйлс
INT
Дээд зэрэглэл
35~49 5,500
  • Эрэгтэйчүүд : Эстроген дааврын шинжилгээ, зүрх судасны 3D CT/Calcium scoring CT дүрс оношлогоо
50~64 6,100
  • Эрэгтэйчүүд : Премиум (дээд зэрэглэл) хөтөлбөр(35~49 нас) + Түрүү булчирхайн MRI

65~75

6,200

Эрэгтэйчүүд : Премиум (дээд зэрэглэл) хөтөлбөр(50~64 нас) + Ясны нягтрал/Нуруу бүсэлхийн рентгэн оношлогоо

≥76 6,100
  • Ерөнхий : Премиум (дээд зэрэглэл) хөтөлбөр(65~75 нас) + бүдүүн гэдэсний хорт хавдар илрүүлэх өтгөний шинжилгээ(Early Tech) *Үүнд бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ орохгүй.

Тусгай үзлэг шинжилгээ

Ангилал Хөтөлбөр Төлбөр(USD) Шинжилгээ
Зүрх Венийн судасны хэм алдагдал C 790 Зөвлөгөө, 7 хоногийн зүрхний цахилгаан бичлэг(CardeaSOLO), ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрхний эхо
Венийн судасны хэм алдагдал H 564 Зөвлөгөө, 24 цагийн зүрхний цахилгаан бичлэг, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрхний эхо
Ангина буюу зүрхний бах 920 Зөвлөгөө, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрх судасны 3D CT/ Calcium scoring CT, зүрхний эхо
Элэг Б гепатит 399 Зөвлөгөө, элэгний хатуурал, гепатитын Б вирусын 2,014 DNA-н хэмжээ, гепатит Б вирусын E антиген/E антибоди, гепатитын Б вирусын гадаргуугийн антигены хэмжээ, цусны бүлэгнэл
Ц гепатит 260 Зөвлөгөө, элэгний хатуурал, гепатитын Ц вирус илрүүлэх PCR шинжилгээ, цусны бүлэгнэл
Уушиг Харшил 590 Зөвлөгөө, хамрын дайвар хөндийн рентген оношлогоо, хамар болон дайвар хөндийн дуран оношлогоо, гуурсан хоолойн багтраа(астма), харшлын арьсны сорил(52 төрөл, шаардлагатай бол оронд нь харшил тогтоох цусны шинжилгээ хийнэ)
Архаг ханиалга 619 Зөвлөгөө, хамрын дайвар хөндийн дуран шинжилгээ болон рентген, төвөнхийн дуран шинжилгээ, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, гуурсан хоолойн багтраа(астма), шээсний котинин
Тархи Тархины цус харвалт 2,014 Зөвлөгөө, тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судасны шинжилгээ багтана), зүрхний эхо, гүрээний тараагуур судасны эхо, микроальбумин, тархины харвалт оношлох цусны шинжилгээ
Бөөр Бөөр 708 Зөвлөгөө, бөөрний нарийвчилсан CT, микроальбумин, 24 цагийн шээсний шинжилгээ, шээсний хорт хавдрын эсийн шинжилгээ, цустай шээсний шинжилгээ, бөөрний хэвийн үйл ажиллагаа оношлох цусны нарийн шинжилгээ
Эмэгтэйчүүд Эстрадиол дааврын шинжилгээ 148 Эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}
Үр тогтох чадварыг дээшлүүлэх 172 Эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}, үр тогтоох чадвар хадгалах клиникт холбон өгч, зөвлөгөө өгнө.
Гэрлэлтийн өмнөх үе (Эмэгтэйчүүд) 704 Эмэгтэйчүүдийн эхо, хөхний эхо, улаанууд(IgG, IgM), салхин цэцэг, эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}
Урологи Түрүү булчирхайн томрол 367 Түрүү булчирхайн эхо, эстроген дааврын шинжилгээ, шээсний гарц тогтоох шинжилгээ, шээсний үлдэц тогтоох эхо шинжилгээ
Түрүү булчирхайн хорт хавдар 623 Түрүү булчирхайн MRI, түрүү булчирхайн хорт хавдар илрүүлэх цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Тулгуур эрхтэн тогтолц оо Хүзүү/Бүсэлхий 1,332 Зөвлөгөө, хүзүү бүсэлхийн MRI, X-ray рентгэн дүрс оношлогоо
Хүзүү 1,008 Зөвлөгөө, хүзүүний MRI, хүзүүний нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Бүсэлхий нуруу 1,116 Зөвлөгөө, бүсэлхийн MRI, бүсэлхийн нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Өвдөг 1,105 Зөвлөгөө, урьдчилсан үзлэг, өвдөг(нэг тал)MRI, өвдөг(хоёр тал) нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлгоо
Мөр 1,009 Зөвлөгөө, урьдчилсан үзлэг, мөр(нэг тал)MRI, мөрний(нэг тал) нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Ревматизм 106 Зөвлөгөө, ревматизмийн цусны нарийн шинжилгээ Эмчээс зөвлөгөө авсны дараа X-ray оношлогоо нэмж болно. Биеийн хэсгийн сегмент тус бүрд рентген оношлогооны нэмэлт төлбөр($50) гарна. | Заавал цусны шинжилгээ хийлгэнэ.
Ахуйн зуршил Тамхинаас гаргах эмчилгээ 339 Тамхинаас гаргах эмчилгээний мэргэшсэн эмчийн зөвлөгөө, шээсний котинин, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, төвөнхийн дуран шинжилгээ, тамхины сөрөг үр дагаварыг тогтоох асуулга шинжилгээ
Ахуйн зуршил Гадаад оюутан 536 Гадаад оюутнууд(виз)-д эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, эмчийн тодорхойлолт гаргаж өгөхөөс гадна цус, A/B/C гепатит, улаан бурхан, гахай хавдар, улаанууд, салхин цэцэг, сүрьеэг нууц үед нь илрүүлэх, сүрьеэгийн арьсны сорил, шээс өтгөний шинжилгээ хийнэ. Цээжний рентген, дүрс оношлогооны зургийн хуулбар гаргаж өгнө Шаардлагатай бол хамрагдах шинжилгээнд өөрчлөлт оруулна.
Вакцин Зөвлөгөө өгсний дараа нэмнэ. А/В гепатит, улирлын чанартай томуу, хатгаа, салхин цэцэг, улаанууд, татран/сахуу/хөхүүл ханиад, умайн хүзүүний хорт хавдар, менингит, үлд Эмчийн зөвлөгөөнд хамруулсны дараа авах шинжилгээг тогтооно. Бүслүүр үлд, гэдэсний балнад үзүүлэх гэж байгаа бол заавал урьдчилж цаг авна.
Нүд 481 Нүдний нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, хараа, гэрлийн хугарлын шинжилгээ ∙ Хараа муудахад нөлөөлдөг гурван эмгэг болох шиллэг бие, глауком(нүдний даралт ихсэх), чихрийн шижингийн гаралтай ретинопат буюу торлог бүрхэвч, харааны мэдрэлийн эмгэг өөрчлөлтийг оношлох шинжилгээ(нүдний даралт тогтоох нарийн шинжилгээ, рентген оношлогоо, нүдний компьютер томографийн шинжилгээ(OCT)) ∙ Нүдний цагаа, хуурайшилт зэрэг нүдний бүхий л эмгэг өөрчлөлтийг оношлох шинжилгээ(нүдний эмгэг оношлох микроскоп симпламп шинжилгээ, нүдний хуурайшилт(TBUT), эвэрлэг бүрхүүл, нулимс ялгаруулах зам, нүдний үрэвсэл(MMP-9) болон OSDI(Ocular Surface Disease Index)-н үзлэг шинжилгээ)
Эрэгтэйчүүд 1,867 Зөвлөгөө, тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судас багтана), зүрхний эхо, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, нүдний рентгэн оношлогоо, улаанууд, салхин цэцэг, гахай хавдар, A гепатит, вакцины зөвлөгөө