Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник

Brochure Download


Reservation(Tel.)
 • +82-2-2112-5500 (kor.)
 • +82-2-2112-5503 (Int'l)

Нарийвчлал

홈 아이콘 > Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник > эрүүл мэндийн оношлогооны программ > Нарийвчлал

INT Эрчимжүүлсэн

INT Үндсэн үзлэг шинжилгээний зүйлс, Вит.
D (цус), Шүдний шинжилгээ/рентген шинжилгээ, гепатит А зэрэг нь INT Эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт багтдаг

Эрэгтэй хөтөлбөр

Хөтөлбөр Хамрагдах нас Эмэгтэй(USD) Туршилтын зүйлс
INT
Хорт хавдар
Бүх нас 3,080
 • Ерөнхий : Мэдээгүйжүүлэгчтэй бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ, хэвлий аарцагны CT, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, бамбай булчирхайн эхо, цусан дахь pepsinogen-ийн агуулга, цусны бүлэгнэл
 • Эрэгтэйчүүд : Төвөнхийн дуран шинжилгээ, шээсний котинин, элэгний хатуурал, түрүү булчирхайн MRI
INT
Тархи
Бүх нас 2,450
 • Ерөнхий : Тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судас багтана.)
INT
Зүрх
Бүх нас 2,500
 • Ерөнхий : Зүрх судасны 3D CT/Calcium scoring CT, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, зүрхний эхо, гүрээний тараагуур судасны эхо, микроальбумин, артерийн судасны хатуурал
INT
Хоол боловсруулах эрхтэн
Бүх нас 2,000
 • Ерөнхий : Мэдээгүйжүүлэгчтэй бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ, хэвлийн хөндийн CT, цусан дахь pepsinogen-ийн агуулга, элэгний хатуурал, цусны бүлэгнэл
INT
Уушиг
Бүх нас 1,930
 • Эрэгтэйчүүд : Чих хамар хоолойн дуран шинжилгээ, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, шээсний котинин, гуурсан хоолойн багтраа(астма)

Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

Хөтөлбөр Хамрагдах нас Эмэгтэй(USD) Туршилтын зүйлс
INT
Хорт хавдар
Бүх нас 3,130
 • Ерөнхий : Мэдээгүйжүүлэгчтэй бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ, хэвлий аарцагны CT, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, бамбай булчирхайн эхо, цусан дахь pepsinogen-ийн агуулга, цусны бүлэгнэл
 • Эмэгтэйчүүд : Эмэгтэйчүүд&хөхний эхо, хүний папиллома вирусын шинжилгээ(HPV), хөхний 3D рентген оношлогоо, ясны нягтрал
INT
Тархи
Бүх нас 2,560
 • Ерөнхий : Тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судас багтана.)
INT
Зүрх
Бүх нас 2,600
 • Ерөнхий : Зүрх судасны 3D CT/Calcium scoring CT, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, зүрхний эхо, гүрээний тараагуур судасны эхо, микроальбумин, артерийн судасны хатуурал
INT
Хоол боловсруулах эрхтэн
Бүх нас 2,330
 • Ерөнхий : Мэдээгүйжүүлэгчтэй бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээ, хэвлийн хөндийн CT, цусан дахь pepsinogen-ийн агуулга, элэгний хатуурал, цусны бүлэгнэл
 • Эмэгтэйчүүд : Эмэгтэйчүүдийн эхо
INT
Эмэгтэйчүүд
Бүх нас 2,300
 • Эмэгтэйчүүд : Бамбай булчирхайн эхо, хөхний ба эмэгтэйчүүдийн эхо, хүний папиллома вирус(HPV), ясны нягтрал, эстрадиол дааврын шинжилгээ(4 төрөл)

Тусгай үзлэг шинжилгээ

Ангилал Хөтөлбөр Төлбөр(USD) Шинжилгээ
Зүрх Венийн судасны хэм алдагдал C 790 Зөвлөгөө, 7 хоногийн зүрхний цахилгаан бичлэг(CardeaSOLO), ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрхний эхо
Венийн судасны хэм алдагдал H 564 Зөвлөгөө, 24 цагийн зүрхний цахилгаан бичлэг, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрхний эхо
Ангина буюу зүрхний бах 920 Зөвлөгөө, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг(тредмил тест), зүрх судасны 3D CT/ Calcium scoring CT, зүрхний эхо
Элэг Б гепатит 399 Зөвлөгөө, элэгний хатуурал, гепатитын Б вирусын 2,014 DNA-н хэмжээ, гепатит Б вирусын E антиген/E антибоди, гепатитын Б вирусын гадаргуугийн антигены хэмжээ, цусны бүлэгнэл
Ц гепатит 260 Зөвлөгөө, элэгний хатуурал, гепатитын Ц вирус илрүүлэх PCR шинжилгээ, цусны бүлэгнэл
Уушиг Харшил 590 Зөвлөгөө, хамрын дайвар хөндийн рентген оношлогоо, хамар болон дайвар хөндийн дуран оношлогоо, гуурсан хоолойн багтраа(астма), харшлын арьсны сорил(52 төрөл, шаардлагатай бол оронд нь харшил тогтоох цусны шинжилгээ хийнэ)
Архаг ханиалга 619 Зөвлөгөө, хамрын дайвар хөндийн дуран шинжилгээ болон рентген, төвөнхийн дуран шинжилгээ, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, гуурсан хоолойн багтраа(астма), шээсний котинин
Тархи Тархины цус харвалт 2,014 Зөвлөгөө, тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судасны шинжилгээ багтана), зүрхний эхо, гүрээний тараагуур судасны эхо, микроальбумин, тархины харвалт оношлох цусны шинжилгээ
Бөөр Бөөр 708 Зөвлөгөө, бөөрний нарийвчилсан CT, микроальбумин, 24 цагийн шээсний шинжилгээ, шээсний хорт хавдрын эсийн шинжилгээ, цустай шээсний шинжилгээ, бөөрний хэвийн үйл ажиллагаа оношлох цусны нарийн шинжилгээ
Эмэгтэйчүүд Эстрадиол дааврын шинжилгээ 148 Эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}
Үр тогтох чадварыг дээшлүүлэх 172 Эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}, үр тогтоох чадвар хадгалах клиникт холбон өгч, зөвлөгөө өгнө.
Гэрлэлтийн өмнөх үе (Эмэгтэйчүүд) 704 Эмэгтэйчүүдийн эхо, хөхний эхо, улаанууд(IgG, IgM), салхин цэцэг, эстрадиол дааврын шинжилгээ 4 төрөл{LH, FSH, E2, AMH(Анти Мюллерийн даавар)}
Урологи Түрүү булчирхайн томрол 367 Түрүү булчирхайн эхо, эстроген дааврын шинжилгээ, шээсний гарц тогтоох шинжилгээ, шээсний үлдэц тогтоох эхо шинжилгээ
Түрүү булчирхайн хорт хавдар 623 Түрүү булчирхайн MRI, түрүү булчирхайн хорт хавдар илрүүлэх цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Тулгуур эрхтэн тогтолц оо Хүзүү/Бүсэлхий 1,332 Зөвлөгөө, хүзүү бүсэлхийн MRI, X-ray рентгэн дүрс оношлогоо
Хүзүү 1,008 Зөвлөгөө, хүзүүний MRI, хүзүүний нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Бүсэлхий нуруу 1,116 Зөвлөгөө, бүсэлхийн MRI, бүсэлхийн нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Өвдөг 1,105 Зөвлөгөө, урьдчилсан үзлэг, өвдөг(нэг тал)MRI, өвдөг(хоёр тал) нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлгоо
Мөр 1,009 Зөвлөгөө, урьдчилсан үзлэг, мөр(нэг тал)MRI, мөрний(нэг тал) нарийвчилсан X-ray рентген дүрс оношлогоо
Ревматизм 106 Зөвлөгөө, ревматизмийн цусны нарийн шинжилгээ Эмчээс зөвлөгөө авсны дараа X-ray оношлогоо нэмж болно. Биеийн хэсгийн сегмент тус бүрд рентген оношлогооны нэмэлт төлбөр($50) гарна. | Заавал цусны шинжилгээ хийлгэнэ.
Ахуйн зуршил Тамхинаас гаргах эмчилгээ 339 Тамхинаас гаргах эмчилгээний мэргэшсэн эмчийн зөвлөгөө, шээсний котинин, Цээжний хөндий(уушиг)-н СТ, төвөнхийн дуран шинжилгээ, тамхины сөрөг үр дагаварыг тогтоох асуулга шинжилгээ
Ахуйн зуршил Гадаад оюутан 536 Гадаад оюутнууд(виз)-д эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, эмчийн тодорхойлолт гаргаж өгөхөөс гадна цус, A/B/C гепатит, улаан бурхан, гахай хавдар, улаанууд, салхин цэцэг, сүрьеэг нууц үед нь илрүүлэх, сүрьеэгийн арьсны сорил, шээс өтгөний шинжилгээ хийнэ. Цээжний рентген, дүрс оношлогооны зургийн хуулбар гаргаж өгнө Шаардлагатай бол хамрагдах шинжилгээнд өөрчлөлт оруулна.
Вакцин Зөвлөгөө өгсний дараа нэмнэ. А/В гепатит, улирлын чанартай томуу, хатгаа, салхин цэцэг, улаанууд, татран/сахуу/хөхүүл ханиад, умайн хүзүүний хорт хавдар, менингит, үлд Эмчийн зөвлөгөөнд хамруулсны дараа авах шинжилгээг тогтооно. Бүслүүр үлд, гэдэсний балнад үзүүлэх гэж байгаа бол заавал урьдчилж цаг авна.
Нүд 481 Нүдний нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, хараа, гэрлийн хугарлын шинжилгээ ∙ Хараа муудахад нөлөөлдөг гурван эмгэг болох шиллэг бие, глауком(нүдний даралт ихсэх), чихрийн шижингийн гаралтай ретинопат буюу торлог бүрхэвч, харааны мэдрэлийн эмгэг өөрчлөлтийг оношлох шинжилгээ(нүдний даралт тогтоох нарийн шинжилгээ, рентген оношлогоо, нүдний компьютер томографийн шинжилгээ(OCT)) ∙ Нүдний цагаа, хуурайшилт зэрэг нүдний бүхий л эмгэг өөрчлөлтийг оношлох шинжилгээ(нүдний эмгэг оношлох микроскоп симпламп шинжилгээ, нүдний хуурайшилт(TBUT), эвэрлэг бүрхүүл, нулимс ялгаруулах зам, нүдний үрэвсэл(MMP-9) болон OSDI(Ocular Surface Disease Index)-н үзлэг шинжилгээ)
Эрэгтэйчүүд 1,867 Зөвлөгөө, тархины MRI/MRA(Үүнд гүрээний тараагуур судас багтана), зүрхний эхо, ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг, нүдний рентгэн оношлогоо, улаанууд, салхин цэцэг, гахай хавдар, A гепатит, вакцины зөвлөгөө